مطالعه کردم

geteetetetet


 


 


gdgdgdg

#فردوسی_پور

ویدیو بلوک
7 بازدید · بیش از 6 ماه ها

⁣بخش اول گفت‌وگو با علیرضا بیرانوند، مرتضی پورعلی‌گنجی و سروش رفیعی

#فردوسی_پور #بیراندوند #پرسپولیس

ویدیو بلوک
3 بازدید · بیش از 6 ماه ها

⁣⁣دانلود قسمت دوم برنامه فوتبال 360 عادل فردوسی پور با بیراوند، سروش رفیعی و پور علی گنجی پس از قهرمانی پرسوپلیس ها در جام حذفی
#پرسپولیس #فردوسی_پور #فوتبال