آخرین فعالیت ها

ویدیو بلوک

ویدیو بلوک

اصلا چی شد ؟
کسی فهمید ؟؟
این فیلمه ؟؟
با خود واقعیته ؟؟
عجب داستانی شد آخر کسی روایتگر داستان های زندگی ما بود...
استاد!
دلمون خون شد از رفتنتون،
از اینجوری رفتن.. ادامه مطلب

اصلا چی شد ؟ <br>کسی فهمید ؟؟ <br>این فیلمه ؟؟ <br>با خود واقعیته ؟؟ <br>عجب داستانی شد آخر کسی روایتگر داستان های زندگی ما بود... <br>استاد! <br>دلمون خون شد از رفتنتون، <br>از اینجوری رفتن..
1 0